Privacybeleid

Ons privacybeleid

Wij zetten ons in voor de bescherming van persoonsgegevens die wij verwerken – hieronder vindt u het Privacybeleid, dat aangeeft hoe wij de informatie die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen tijdens de interactie met Fashion for Good verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan. De volgende informatie wordt door Fashion for Good verstrekt om te laten zien hoe wij voldoen aan de toepasselijke regels en voorschriften, zoals GDPR, en om u volledig op de hoogte te houden van uw rechten (en hoe u deze kunt afdwingen). Door www.fashionforgood.com te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven.

Onze contactgegevens

Fashion for Good is de gegevensbeheerder en gevestigd aan het Rokin 102 in Amsterdam, Nederland. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 20 261 9680 of per e-mail op connect@fashionforgood.com.

Op wie is deze Privacy Policy van toepassing?

 • Deze Privacy Policy is van toepassing op alle personen van wie Fashion for Good persoonsgegevens verwerkt:
 • Bezoekers van de tentoonstelling(en) van Fashion for Good;
 • Bezoekers van de website van Fashion for Good;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en e-mails die door Fashion for Good worden verzonden aan bezoekers van onze exposities en/of website;
 • Alle overige personen die contact opnemen met Fashion for Good of van wie Fashion for Good persoonsgegevens verwerkt.
 • Dit Privacybeleid is niet van toepassing op partners, werknemers, gedetacheerden, student-stagiaires en sollicitanten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze tentoonstellingen en/of onze website en bij het lezen van nieuwsbrieven en e-mails die door ons zijn verzonden aan bezoekers van onze tentoonstellingen. Wij verwerken ook persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen zoals Social-Mediaplatforms.

Mogelijke persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Naam, e-mailadres en/of uw foto wanneer u onze tentoonstellingen bezoekt en gebruik maakt van de technologieën die wij u aanbieden om een Good GIF of uw Good Fashion Actieplan te ontvangen
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd op onze website, nieuwsbrieven, commerciële e-mails of gerelateerde technologieën:
 • IP-adres
 • Uw surfgedrag op de website, zoals informatie over uw eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop u op de website navigeert;
 • Of u een nieuwsbrief of e-mail opent en welke rubrieken u selecteert.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Voor bepaalde sites op de Fashion for Good-website wordt door registratie of het verstrekken van persoonlijke gegevens een dergelijke cookie geplaatst. Door het plaatsen van deze cookie onthoudt Fashion for Good uw gegevens bij een volgend bezoek aan onze Website, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
U kunt uw browser op elk gewenst moment zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze website mogelijk niet gebruiken. Cookies kunnen gemakkelijk worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op uw browsertype om direct naar de betreffende gebruikershandleiding te gaan en te lezen hoe u cookies kunt uitschakelen of wissen:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met de bezoekers van onze tentoonstellingen en website.

Uw contactgegevens en foto worden opgenomen in ons systeem en kunnen worden gebruikt om u updates te sturen over uw Good Fashion Actieplan en aanvullende duurzame mode gerelateerde informatie.

Het verbeteren van onze communicatie over mode appetijt en gedrag.

Wij vinden het belangrijk om u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Wij combineren en analyseren de persoonsgegevens waarover wij beschikken om dit te doen. Op basis daarvan bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en wat de beste momenten zijn om informatie te verstrekken of contact te leggen. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie voor marketingacties. Wij zullen vooraf uw toestemming moeten vragen als wij een persoonlijk, individueel profiel willen aanmaken. U kunt deze toestemming op een later tijdstip altijd weer intrekken.

Inzicht te krijgen in uw interesse in en opvattingen over duurzame mode;

Het verbeteren van onze niet-commerciële modecampagnes;

Ons te uiten op openbare social media platforms. Wij gebruiken uw foto op social media platforms alleen met uw toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van deze social media platforms. Evenmin is Fashion for Good verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms;

 

Het verbeteren en beveiligen van onze website www.fashionforgood.com;

Opstellen gebruikersstatistieken; De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers, de duur van de bezoeken, welke onderdelen van de website worden bezocht en het klikgedrag. Dit zijn generieke rapportages zonder enige informatie over individuele personen. Wij gebruiken de verzamelde informatie om de website te verbeteren.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
 • Goedkeuring
 • In verband met een gerechtvaardigd belang
Een gegevensbeheerder mag alleen persoonsgegevens verwerken als dit kan worden gebaseerd op een van de limitatieve rechtsgronden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De rechtsgronden die Fashion for Good gebruikt zijn:
Goedkeuring 
U heeft altijd het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar connect@fashionforgood.com.
Gerechtvaardigd belang
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Wij kunnen bijvoorbeeld uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor toekomstige evenementen op basis van uw aanwezigheid bij eerdere evenementen.
Verwerkers en delen van persoonsgegevens
Wij kunnen voor de verwerking van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend op basis van onze instructies uw persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij huren bijvoorbeeld IT-dienstverleners in die ondersteuning bieden aan de veilige en stabiele werking van onze systemen. Ook maken wij gebruik van diensten van derden voor het versturen van nieuwsbrieven en e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die kunnen worden beschouwd als verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Indien wij op grond van een rechterlijke uitspraak persoonsgegevens met derden moeten delen, zullen wij hieraan moeten voldoen.
Uw persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden met derden worden gedeeld.
Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met één uitzondering. Wij maken gebruik van een in de VS gevestigde dienstverlener (verwerker) voor het verzenden van onze online nieuwsbrieven en mailings. [De wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER staat niet toe dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER die geen “passend” niveau van gegevensbescherming waarborgen. Wij hebben de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS wordt beschermd op een wijze die overeenstemt met de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons in de EER zullen worden beschermd. De ontvanger in de VS is een gecertificeerd lid van het EU-VS Privacy Shield Scheme.
U kunt meer details verkrijgen over de bescherming die aan uw persoonsgegevens wordt gegeven wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven door contact met ons op te nemen via connect@fashionforgood.com.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van de communicatie met u in verband met ons Good Fashion Actieplan. Om te voldoen aan de eisen die wij stellen aan het bewaren van gegevens, worden al uw persoonlijke gegevens niet langer dan 3 jaar bewaard.

Vragen over uw persoonlijke gegevens

Elke persoon kan op grond van de wet bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of verzoeken om het gebruik ervan te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en ze aan een andere partij overdragen. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met +31 20 261 9680 of connect@fashionforgood.com.

Hoe kunt u zich afmelden?

Als u zich wilt afmelden voor communicatie of uw toestemming daarvoor wilt intrekken, cookies of tracking wilt wissen, inschakelen of uitschakelen, hebben we hieronder de belangrijkste informatie verzameld over hoe u dat kunt doen.

Hoe beheert u cookies op populaire browsers en apparaten:

Selecteer hieronder een browser voor een gedetailleerde uitleg over hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen.
Cookies beheren op Safari
Cookies beheren op iOS
Cookies beheren op Chrome
Cookies beheren in Firefox
Cookies beheren in Internet Explorer
Hoe beheert u abonnementen van Fashion for Good e-mails:
Ga naar de laatst ontvangen e-mail van ons, ga naar de onderkant van de e-mail en klik op “Voorkeuren bijwerken” om uw e-mailvoorkeuren bij te werken of “Uitschrijven” om u uit te schrijven voor alle e-mailcommunicatie van Fashion for Good. Houd er rekening mee dat u hierdoor belangrijke informatie kunt missen.
Hoe kan ik Google Analytics site tracking beheren en weigeren?
Je kunt je via deze link afmelden voor alle Google Analytics-site-tracking, inclusief alle andere sites die Google Analytics gebruiken. U kunt meer te weten komen over Google Analytics en hoe uw gegevens worden beschermd via deze link.

Klachten over de behandeling van uw gegevens

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar connect@fashionforgood.com of te bellen naar +31 20 261 9680. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De ontwikkelingen gaan snel en er kunnen zaken veranderen in de van u gevraagde persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze gebruiken. Ook kan regelgeving worden gewijzigd. Als dit het geval is, zullen wij deze Privacyverklaring aanpassen. Check daarom regelmatig deze pagina (fashionforgood.com/privacy) voor de meest recente versie van ons privacybeleid.