Een circulair systeem creëren om textielrecycling te versnellen

Het T-REX-project (Textile Recycling Excellence) moet leiden tot een geharmoniseerde EU-blauwdruk voor het sorteren en recyclen van huishoudelijk textielafval. [ENGELS ARTIKEL]
Image by Presstigieux

27 Oktober 2022

Amsterdam – Een consortium van 12 grote spelers uit de hele waardeketen van recycling, samen met onderzoeksinstituten, heeft een innovatief, door de Europese Unie (EU) gefinancierd project gelanceerd om een circulair systeem te creëren voor post-consument textielafval. Het T-REX-project (Textile Recycling Excellence) moet leiden tot een geharmoniseerde EU-blauwdruk voor het sorteren en recyclen van huishoudelijk textielafval. Afgedankt textiel wordt omgezet in een gewenste grondstof en een grondstof voor nieuwe bedrijfsmodellen die op grote schaal kunnen worden toegepast.


Het nieuwe T-REX-project gaat van start om het sorteren en recyclen van huishoudelijk textielafval in de EU in een gesloten kringloop te bevorderen.

Het project wil bijdragen tot het begrijpen en identificeren van de infrastructuur, de technologie en het beleid die nodig zijn om de groei van circulaire waardeketens in de textielindustrie aan te moedigen. De partners zullen werken aan de ontwikkeling van een systematische aanpak van het probleem van textielafval, het behoud van hulpbronnen en de vermindering van de ecologische voetafdruk van de mode-industrie.

Immense kans om textielrecycling te versnellen

Momenteel wordt naar schatting slechts 2% van het post-consument textiel in Europa gerecycled. Het creëren van een circulair systeem voor post-consument textielafval kent momenteel vele uitdagingen, waaronder een gebrek aan normen voor het inzamelen en sorteren van textielafval in verschillende landen, onnauwkeurige samenstelling claims, ongelijke kwaliteit van materialen en een gebrek aan betrouwbare gegevens bij belanghebbenden in de waardeketen.

Het T-REX-project zal de kennis vergroten over de systemische verandering die nodig is om recycling van vezel tot vezel op te schalen, als aanvulling op eerdere studies, waaronder het recente rapport ‘Sorting for Circularity Europe’ van Fashion for Good en Circle Economy. Uit de analyse blijkt dat 74% van het laagwaardige post-consument textiel in zes Europese landen gemakkelijk beschikbaar is voor vezel-tot-vezel recycling, wat een enorme kans biedt om textielrecycling te versnellen via een innovatieve geïntegreerde aanpak.

Een consortium van branche overschrijdende leiders

Gedurende drie jaar zal het T-REX-project huishoudelijk textielafval verzamelen en sorteren. Het zal het volledige recyclingproces, van polyester, polyamide 6 en cellulosehoudende materialen demonstreren uit textielafval tot nieuwe kledingstukken. Tegelijkertijd wil het project duurzame en economisch haalbare bedrijfsmodellen demonstreren voor elke speler in de waardeketen, levenscyclusanalyses uitvoeren van het circulaire proces, digitale instrumenten integreren die het proces van gesloten textielrecycling stroomlijnen, en circulaire ontwerprichtlijnen opstellen.

Veolia, zal de inzameling, sortering en verdeling van post-consument textielafval leiden om te werken met de grondstof behoeften van de respectieve textielrecycling technologieën van Infinited Fiber Company, BASF en CuRe.

De gerecycleerde vezels zullen door de Europese fabrikanten Linz Textil en TWD Fibres worden omgezet in garen, waarvan adidas demonstratieprojecten zal maken met oog op het einde van de levensduur.

FAU zal het project ondersteunen met analytische expertise om de omzetting van multivezel textielafval in gerecycleerde vezels te maximaliseren, en Aalto University zal activiteiten uitvoeren om burgers bewust te maken van textielrecycling en de sociale impact te analyseren.

Fashion for Good zal de communicatie met de industrie leiden en activiteiten uitvoeren op het gebied van zakelijke levensvatbaarheid en digitale integratie, ondersteund door Quantis en Arapaha, die gegevens uit de hele waardeketen zullen verzamelen en analyseren voor duurzaamheid beoordelingen en aanbevelingen voor digitale oplossingen.

Het project wil uiteindelijk bijdragen aan een paradigmaverschuiving door de infrastructuur, de technologie en het beleid die nodig zijn om de groei van circulaire waardeketens aan te moedigen te begrijpen en identificeren. Het zal werken aan de ontwikkeling van een systemische aanpak van het probleem van textielafval. Daarnaast wordt nagegaan hoe burgers in staat kunnen worden gesteld zich actief in te zetten en bij te dragen aan een holistische oplossing voor een van de grootste duurzaamheid uitdagingen van de modewereld.

 

Other Articles